Golvvärme‎ > ‎

Ingjutning i betong


Beskrivning

Vid ingjutning i betong sprider betongen värmen jämt över ytan. Rören får inte ligga för djupt i betongen då det är risk att systemet blir svårt att reglera, och inte för grunt då det är risk för varma och kalla zoner. Ett djup på mellan 30 och 100 mm från rörets översida fungerar i de flesta fall. Betongplattan måste vara väl isolerad nedåt för att undvika värmeförluster.


Golvvärme ingjuten i betong med rörhållarskenor och golvvärmerör